Om OAF – bli medlem

I OAF har vi et helt unikt og uformelt miljø som inkluderer alt fra de ferskeste nybegynnere til de «proffeste» (amatør)astronomene. På OAF’s egen mailingliste, eller på vår FaceBook gruppe, diskuterer vi astronomirelaterte emner. På våre møter en gang i måneden presenteres og diskuteres aktuelle temaer. I tillegg arrangerer vi obervasjonsturer til Solobservatoriet på Harestua. Se også mer info på vår møtekalender. Som medlem kan du også låne gratis et Coronado PST H-alpha teleskop. 

Bildet i bakgrunnen viser Stig som rigger opp teleskopet på Harestua.

Bli medlem

Et års medlemskap koster 150 kroner.

NB! Når du melder deg inn må du sende en epost til 

engen.tore<kalfa>gmail.com 

med beskjed om at du har innbetalt og med info om navn, adresse, tlf og epost adresse. Uten dette vet vi ikke hvem du er, og du vil ikke høre fra oss.

Innmelding skjer ved å sende kontingenten til vår konto 0533 31 83449.